Kontrola projektov

Národný kontrolór pre slovenských partnerov

Funkciu národného kontrolóra v zmysle čl. 23 Nariadenia 1299/2013 pre Dunajský nadnárodný program vykonáva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje:

Sekcia OP TP a iných finančných mechanizmov
Odbor programov nadnárodnej spolupráce
Tower 115, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
tel.:  02/2092 8514, +421 918 892 351Ukončovanie projektov DTP (PDF - 390.12 kB)
Ukončovanie projektu CE, DTP  (PDF - 583.94 kB)
PCR / rýchle antigénové testy – informácia k oprávnenosti výdavku (PDF - 451.62 kB)