Aktualizovaný formulár žiadosti o overenie výdavkov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ako národný orgán pre Interreg Program dunajského regiónu aktualizoval formulár žiadosti o overenie výdavkov. Aplikované zmeny sú výlučne technického charakteru a týkajú sa číslovania špecifických cieľov projektu.
17.6.2024

Organizačná zmena na MIRRI SR

V nadväznosti na organizačnú zmenu, platnú a účinnú k 1. aprílu 2024 si dovoľujeme informovať Vás, že sekcia technickej pomoci a iných finančných mechanizmov bola zrušená.
5.4.2024

Prezentácie z online seminára: Finalizácia prípravy projektových žiadostí - najčastejšie Q&A k druhej výzve programu a výzve Seed Money Facility

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Interreg Program dunajského regiónu realizovalo dňa 14.3.2024 online seminár: FINALIZÁCIA PRÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTI.
14.3.2024

Online seminár: Finalizácia prípravy projektových žiadostí - najčastejšie Q&A k druhej výzve programu a výzve Seed Money Facility

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Interreg Program dunajského regiónu organizuje dňa 14.3.2024 online seminár: FINALIZÁCIA PRÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTI. • KDE: online, MS TEAMS … • ZAČIATOK: 14.3.2024 o 10:00 hod. • TRVANIE:
27.2.2024

Rozvoj dunajského regiónu je ešte stále možné podporiť vďaka dvom vyhláseným výzvam z Interreg Programu dunajského regiónu

Príležitosť posilniť riešenie spoločných výziev v dunajskom regióne je stále tu. Aktuálne sú vyhlásené dve výzvy z Interreg Programu dunajského regiónu v celkovom objeme 42,6 miliónov eur.
22.2.2024