Aktuality

Aktualizovaný formulár žiadosti o overenie výdavkov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ako národný orgán pre Interreg Program dunajského regiónu aktualizoval formulár žiadosti o overenie výdavkov. Aplikované zmeny sú výlučne technického charakteru a týkajú sa číslovania špecifických cieľov projektu.
17.6.2024

Organizačná zmena na MIRRI SR

V nadväznosti na organizačnú zmenu, platnú a účinnú k 1. aprílu 2024 si dovoľujeme informovať Vás, že sekcia technickej pomoci a iných finančných mechanizmov bola zrušená.
5.4.2024

Prezentácie z online seminára: Finalizácia prípravy projektových žiadostí - najčastejšie Q&A k druhej výzve programu a výzve Seed Money Facility

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Interreg Program dunajského regiónu realizovalo dňa 14.3.2024 online seminár: FINALIZÁCIA PRÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTI.
14.3.2024

Online seminár: Finalizácia prípravy projektových žiadostí - najčastejšie Q&A k druhej výzve programu a výzve Seed Money Facility

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Interreg Program dunajského regiónu organizuje dňa 14.3.2024 online seminár: FINALIZÁCIA PRÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTI. • KDE: online, MS TEAMS … • ZAČIATOK: 14.3.2024 o 10:00 hod. • TRVANIE:
27.2.2024

Rozvoj dunajského regiónu je ešte stále možné podporiť vďaka dvom vyhláseným výzvam z Interreg Programu dunajského regiónu

Príležitosť posilniť riešenie spoločných výziev v dunajskom regióne je stále tu. Aktuálne sú vyhlásené dve výzvy z Interreg Programu dunajského regiónu v celkovom objeme 42,6 miliónov eur.
22.2.2024

Webináre pre vedúcich žiadateľov 14. februára a 15. februára 2024!

Spoločný sekretariát pre Interreg Program dunajského regiónu organizuje v dňoch 14.2.2024 a 15.2.2024 dva webináre, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby poskytli podrobné informácie o aktuálne otvorených výzvach na predkladanie projektových návrhov a ubezpečili Vás…
9.2.2024

Dôležitý oznam pre projektových partnerov o spracovaní žiadostí o národné spolufinancovanie

Vážení projektoví partneri, dovoľujeme si Vás informovať, že administrácia Vašich žiadostí o národné spolufinancovanie pre program Interreg Program dunajského regiónu 2021-2027 môže začať až po uzatvorení všetkých projektových zmlúv (Subsidy contractov) medzi MA/JS a vedúcimi partnermi z 1. výzvy.
8.2.2024

Predĺženie lehoty uzávierky pre druhú výzvu a výzvu Seed Money Facility v rámci Interreg Programu dunajského regiónu

Vzhľadom na blížiace sa veľkonočné sviatky a lepšie prispôsobenie sa potrebám žiadateľov v rámci našej programovej oblasti, Interreg Program dunajského regiónu oznamuje predĺženie termínu na predkladanie žiadostí pre: • druhú výzvu v programe a … • výzvu Seed Money Facility.
25.1.2024

Prevádzková odstávka systému JEMS v stredu 24.1.2024

Spoločný sektetariát Interreg Programu dunajského regiónu v Budapešti oznamuje užívateľom, že dňa 24.1.2024 je plánovaná prevádzková odstávka systému JEMS. Plánovaný čas odstávky: 24.1.2024 od 17.00 hod. do 20.00 hod.
22.1.2024

Informačné minisemináre k aktuálne otvoreným výzvam v Interreg Programe dunajského regiónu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Interreg Program dunajského regiónu organizuje v dňoch 6.2.2024 - 7.2.2024 dva online informačné minisemináre k aktuálne otvoreným výzvam v programe, konkrétne:
9.1.2024