Projekty

20.10.2023 - Výsledky prvej výzvy programu: 52 slovenských projektových partnerov bude zapojených v podporených projektoch

25.4.2023 - 60 projektových zámerov so slovenskou účasťou v rámci prvej výzvy programu Interreg Program dunajského regiónu 2021-2027 postupuje do druhého kola


 

Kód projektu Názov skratka (akronym) Priorita Špecifický cieľ Slovenský partner
DRP0100010 EUSDR PA7 4 4.1 Centrum vedecko-technických informácií SR
DRP0100006 PA04 - Water Quality 4 4.1 Výskumný ústav vodného hospodárstva
DRP0200194 Plan-C 1 1.1 Slovenský plastikársky klaster, Technická univerzita v Košiciach
DRP0200388 CI-Hub 1 1.1 Technická univerzita v Košiciach
DRP0200048 CapTTict 1 1.1 G-Force, s.r.o., Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku - SAPIE
DRP0200298 DANOVA NEXT 1 1.1 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
DRP0200367 PilotInnCities 1 1.1 MIRRI SR, ZMOS
DRP0200309 Circular DigiBuild 1 1.1 Slovak Business Agency
DRP0200025 BrAIn 1 1.1 PROUNION
DRP0200164 TEX-DAN 1 1.1 Národná recyklačná agentúra Slovensko
DRP0200543 DIGI4Care 1 1.1 Future Medical Leaders, o.z.
DRP0200211 IaaS 4 DR 1 1.1 Technická univerzita v Košiciach , Inovačné centrum Košického Kraja
DRP0200404 Green-Tex 1 1.1 EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
DRP0200020 WE.Circular 1 1.2 Slovak Business Agency
DRP0200476 RISE 1 1.2 Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava
DRP0200391 Danube DNA 1 1.2 SOVA Digital a.s.
DRP0200217 Active2Public Transport 2 2.1 Bratislavská integrovaná doprava a.s.
DRP0200088 Danube Indeet 2 2.1 Obcianske zdruzenie No Gravity
DRP0200244 Danube GeoHeCo 2 2.1 Centrum vedecko-technickych informacii SR
DRP0200401 REHEATEAST 2 2.1 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
DRP0200086 SMEnergy 2 2.1 Slovak Business Agency
DRP0200163 NRGCOM 2 2.1 Národný energetický klaster - NEK
DRP0200232 ESINERGY 2 2.1 Slovenská technická univerzita v Bratislave
DRP0200567 DECA 2 2.1 Technická univerzita v Košiciach
DRP0200159 SpongeCity 2 2.2 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
DRP0200484 SAFETY4TMF 2 2.2 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
DRP0200793 Be Ready 2 2.2 Slovenská technická univerzita v Bratislave
DRP0200419 RESTORIVER 2 2.2 WWF Slovensko, Výskumný ústav vodného hospodárstva
DRP0200037 Tethys 2 2.2 Výskumný ústav vodného hospodárstva
DRP0200156 Danube Water Balance 2 2.3 Slovenská technická univerzita v Bratislave
DRP0200029 DanubeSediment_Q2 2 2.3 Výskumný ústav vodného hospodárstva
DRP0200235 AQUATIC PLASTIC 2 2.3 Výskumný ústav vodného hospodárstva
DRP0200359 ForestConnect 2 2.4 WWF Slovensko, Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
DRP0200406 IntegrAGE 3 3.1 TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
DRP0200034 Danube4SEecosystem 3 3.1 Slovak Business Agency
DRP0200145 Back on Track 3 3.2 ADEL Slovakia
DRP0200289 MEET 3 3.2 Technická univerzita v Košiciach
RomansWineDanube #RomansWineDanube 3 3.3 Technická univerzita v Košiciach
DRP0200085 Danube GeoTour Plus 3 3.3 Technická univerzita v Košiciach
DRP0200445 SReST 3 3.3 Ekonomická univerzita v Bratislave
DRP0200569 DANUBE WOOD(s)ROUTE 3 3.3 Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
DRP0200231 MYSTICAL DANUBE 3 3.3 BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie
DRP0200312 Culinary Trail 3 3.3 Technická univerzita v Košiciach
DRP0200775 IBC 3 3.3 Nadácia Ekopolis
DRP0200382 RurALL 4 4.2 ADEL Slovakia
DRP0200475 HARMONMISSIONS 4 4.2 Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Mesto Košice