1. výzva

Program dunajského regiónu včera 29.09.2022 otvoril svoju prvú výzvu na predkladanie projektových návrhov. Výzva je otvorená pre priority 1, 2, 3 a špecifický cieľ 4.2.
 
Výzva je otvorená od 29. septembra 2022 do 21. novembra 2022 o 14:00 stredoeurópskeho času.
 
Výzva je dvojkolová:

  1. Prvým krokom je vyjadrenie záujmu (tzv. EoI – Expression of interest) s načrtnutím hlavne intervenčnej logiky projektového návrhu a strategickej relevantnosti pre PDR. EoI sa predkladá prostredníctvom monitorovacieho systému programu (Jems).
    V tomto kroku sa nevyžaduje predloženie žiadnych ďalších dokumentov.
  2. Druhým krokom bude odoslanie vyplneného formulára žiadosti (tzv. AF – application form) s požadovanými prílohami prostredníctvom monitorovacieho systému programu (Jems). Žiadatelia môžu predložiť plne vyplnený formulár žiadosti (s požadovanými prílohami) v druhom kroku len vtedy, ak bol návrh vopred vybratý vo fáze prvého kroku.

Hlavné novinky v Programe dunajského regiónu 2021-2027:

  • Príspevok EÚ na projekty je 80 %;
  • Použitie fondov Interreg (fondy ERDF, IPA a NDICI sú združené v jednom balíku);
  • Vedúci partneri môžu byť z krajín EÚ aj z krajín mimo EÚ (výnimka: ukrajinské organizácie sa môžu zúčastniť 1. výzvy na predkladanie návrhov len ako projektoví partneri);

Žiadatelia musia nahliadnuť do nasledujúcich dokumentov, aby mohli úspešne predložiť projektová návrh:

Webináre pre projektových žiadateľov:

  • Webinár ako používať Jems: 13. októbra 2022, 09:30 CET. (Online udalosť)
  • Webinár ako vybudovať intervenčnú logiku: 13. októbra 2022, 13:30 SEČ. (Online udalosť)
  • webinári Otázky a odpovede k prvej výzve na predkladanie návrhov na, 28. októbra 2022, 09:30 SEČ. (Online udalosť)

Dokumenty k prvej výzve Programu dunajského regiónu

Prvá výzva na predkladanie projektových žiadostí bude oficiálne spustená v septembri 2022 a preto sme pre vás pripravili všetky potrebné dokumenty k stiahnutiu:

Informácie k prvej výzve - všetko, čo potrebujete vedieť