Aktualizovaný formulár žiadosti o overenie výdavkov

17.6.2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ako národný orgán pre Interreg Program dunajského regiónu aktualizoval formulár žiadosti o overenie výdavkov.

Aplikované zmeny sú výlučne technického charakteru a týkajú sa číslovania špecifických cieľov projektu.

Prípadné predloženie žiadosti o overenie výdavkov na pôvodnom formulári nebude mať žiadny vplyv na dodržanie formálneho procesu predloženia žiadosti o overenie výdavkov. 


Aktualizovaný formulár nájdete v časti "Kontrola projektov", alebo aj priamo v tejto sekcii:

PRÍLOHA č. 1 Pravidiel oprávnenosti pre slovenských projektových partnerov - Žiadosť o overenie výdavkov - aktualizovaná (XLSX - 57.83 kB)


Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov - Interreg Program dunajského regiónu, verzia 1.0 (PDF - 3.14 MB)