Prezentácie z online seminára: Finalizácia prípravy projektových žiadostí - najčastejšie Q&A k druhej výzve programu a výzve Seed Money Facility

14.3.2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Interreg Program dunajského regiónu realizovalo dňa 14.3.2024 online seminár: FINALIZÁCIA PRÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTI.


Seminár bol zameraný na najčastejšie otázky, ktoré vznikajú pri príprave projektových žiadostí. Prvá polhodina seminára bola zameraná na otázky k druhej výzve programu a druhá polhodina na otázky k výzve Seed Money Facility.


Prezentácie zo seminára:


Ďakujeme za Vašu účasť a želáme úspešnú finalizáciu Vašich projektových žiadostí.