Organizačná zmena na MIRRI SR

5.4.2024

V nadväznosti na organizačnú zmenu, platnú a účinnú k 1. aprílu 2024 si dovoľujeme informovať Vás, že sekcia technickej pomoci a iných finančných mechanizmov bola zrušená.

Odbor programov nadnárodnej spolupráce, ktorý plní funkcie Národného kontaktného bodu a Národného kontrolného orgánu pre Interreg Program dunajského regiónu bol začlenený do novovzniknutej sekcie Európskej územnej spolupráce.