Online seminár: Finalizácia prípravy projektových žiadostí - najčastejšie Q&A k druhej výzve programu a výzve Seed Money Facility

27.2.2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Interreg Program dunajského regiónu organizuje dňa 14.3.2024 online seminár: FINALIZÁCIA PRÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTI.


  • KDE: online, MS TEAMS
  • ZAČIATOK: 14.3.2024 o 10:00 hod.
  • TRVANIE: 1 hodinu celkovo - prvých 30 minút - druhá výzva programu a druhých 30 minút výzva Seed Money Facility

Seminár bude zameraný na najčastejšie otázky, ktoré vznikajú pri príprave projektových žiadostí.

Prvá polhodina seminára bude zameraná na otázky k druhej výzve programu a druhá polhodina na otázky k výzve Seed Money Facility

Registrácia je spustená od 27.2.2024 do 13.3.2024, 10:00 hod., kedy bude registrácia zo strany organizátora uzatvorená.


REGISTRÁCIA


Potvrdenie registrácia a link na pripojenie bude zaslaný najneskôr 13.3.2024, do 11:00 hod. 

Ak toto potvrdenie neobdržíte v tomto termíne, kontaktujte interreg.danube@mirri.gov.sk  


Tešíme sa na Vašu účasť a želáme úspešnú finalizáciu prípravy Vašich projektových žiadostí.