Informačné minisemináre k aktuálne otvoreným výzvam v Interreg Programe dunajského regiónu

9.1.2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Interreg Program dunajského regiónu organizuje v dňoch 6.2.2024 - 7.2.2024 dva online informačné minisemináre k aktuálne otvoreným výzvam v programe, konkrétne:

  • Online - Miniseminár k druhej výzve programe dňa 6.2.2024 - trvanie 1 hodina - 13:30 - 14:30 - REGISTRÁCIA
  • Online - Miniseminár k výzve Seed Money Facility dňa 7.2.2024 - trvanie  1 hodina - 13:30 - 14:30 - REGISTRÁCIA

Program MINISEMINÁR k druhej výzve programe dňa 6.2.2024:

13:15   Otvorenie virtuálnej miestnosti
13:30 Základné parametre druhej výzvy (priority, špecifické ciele podpory, načo nezabudnúť pri príprave projektovej žiadosti a národné spolufinancovanie)
13:50 Nákladové položky (oprávnenosť výdavkov, rozpočet, finančné riadenie)
14:10 JEMS (projektová žiadosť v elektronickom systéme)
14:20 Otázky a odpovede
14:30 Ukončenie

PREZENTÁCIE Z MINISEMINÁRA:


Program MINISEMINÁR k výzve Seed Money Facility dňa 7.2.2024:

13:15   Otvorenie virtuálnej miestnosti
13:30 Základné parametre výzvy Seed Money Facility (Dunajská stratégia a jej prioritné oblasti, národné spolufinancovanie, povinná dokumentácia)
13:50

Očakávané výstupy výzvy Seed Money Facility

14:10 JEMS (projektová žiadosť v elektronickom systéme)
14:20 Otázky a odpovede
14:30 Ukončenie

PREZENTÁCIE Z MINISEMINÁRA:


Druhá výzva programu Interreg Program dunajského regiónu

Výzva Seed Money Facility v Interreg Programe dunajského regiónu


Registrovaní účastníci na konkrétny miniseminár dostanú prihlasovací link v aplikácií MS TEAMS najneskôr 24 hodín pred plánovaným začiatkom miniseminára.

Tešíme sa na Vašu účasť!